Over ons

Detectorist bestaat uit een groepje van enthousiaste gepassioneerde detectoristen, allemaal woonachtig in Noord Holland. De groep is ontstaan vanuit een gezamenlijke passie voor geschiedenis, historie en de spanning van het zoeken naar bodemvondsten met de metaaldetector. Hier vind je meer informatie over onze zoekdagen, bodemvondsten en onze activiteiten. Wij hebben ook een pagina met handige tips! Daarnaast zijn wij actief op FacebookInstagram en op YouTube waar je onze avonturen wekelijks op de voet kunt volgen.

Detectorist werkt ook met regelmaat samen met boeren en landeigenaren met vee. Het komt maar al te vaak voor dat vee, zoals koeien en schapen, overlijden doordat zij tijdens het grazen afval van ijzer/aluminium etc opeten. Hierdoor krijgt het vee interne bloedingen of kan het stikken. Detectorist komt op afgesproken dagen langs om het land op te ruimen. Wij speuren de gehele dag met onze detectors akkers en land af op zoek naar afval en daarbij bodemvondsten. Al het afval wordt aan de eigenaar getoond en overgedragen, overige bodemvondsten houden wij natuurlijk zelf voor onze verzameling. Zo zijn de boeren blij, het vee is blij en wij zijn blij.

Finally a brand for us all

Wij hebben onze merknaam gedeponeerd in het BOIP merkenregister genaamd “Detectorist”. Dit merk gebruiken wij om producten aan de man te brengen voorzien van ons mooie logo. Onze slogan: “Finally a brand for us all“. Dat doen wij sinds kort via metaaldetectie winkelier  Pieterman (Webshop Pieterman). Wij verkopen t-shirts, hoodies, en nog veel meer.

Al onze communicatie doen wij middels onze facebookgroep “Detectorist” (Facebook groep)

Stichting Kika

Wij dragen de Stichting Kika een zeer warm hart toe en hebben daarom besloten om 50% van de omzet van alle producten die wij verkopen te doneren aan deze fantastische stichting. Wij hebben nog geen idee hoe groot dit kan worden maar hebben er vertrouwen in dat wij een mooie bijdrage kunnen leveren.

Metaaldetectie is een leuke hobby

Een van de leukste hobby’s die je alleen of met een groepje vrienden kunt beoefenen. Met een metaaldetector in de vrije natuur zwaaien in de hoop naar huis te gaan met mooie historische vondsten. Metaaldetectie werkt op basis van een elektromagnetisch veld. De zoekschijf van de machine zendt signalen uit en de objecten weerkaatsen een signaal terug. Het materiaal, of liever gezegd de geleidingswaarde van het materiaal, wat de zoekschijf opvangt zet hij om in een geluid en een VDI indicatie. Elk materiaal heeft zijn eigen geluid en VDI(range). Metaaldetectie gebruikt een frequentie. Het aantal signalen dat de metaaldetector per seconde uitzendt. Lagere frequenties hebben grotere golven dan hoge frequenties. Bij lage frequenties heb je meer diepte maar mis je mogelijk kleinere vondsten. Laag is 3 Khz, hoog is 50 Khz en gemiddeld is 14 Khz.

Metaaldetectie in Nederland

Metaaldetectie in een snel groeiende hobby in Nederland. Op zoek gaan naar bodemvondsten met een metaaldetector wordt al jaren gedaan door schatzoekers. Maar sinds de komst van Covid-19 heeft onze hobby een explosieve groei doorgemaakt in Nederland. Veel mensen zijn het binnen zitten zat geworden en zijn op zoek gegaan voor een metaaldetector voor hun zelf of voor hun kind. Of het nu gaat om schatzoeken of gewoon om lekker in de buitenlucht te lopen met je gouddetector en je schep of waadschep deze hobby is een geweldig tijdverdrijf.

Een detectorist mag in Nederland best op veel plekken zoeken, mits hij toestemming heeft van de landeigenaar. Dus even aanbellen, uitleggen waarom je graag zou willen zoeken et voila! In sommige gemeentes zijn er strikte regels. Deze schrijven zij op in de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordering (APV). Dus wil je in een gemeente zoeken ga dan even naar de website van de gemeente en zoek in hun APV of er restricties zijn. De maximale zoekdiepte is in ons land 30cm omdat divers oorlogsmateriaal vaak dieper ligt. Vind je in deze grondlaag een schat dan dient deze te worden verdeeld tussen de landeigenaar en jezelf. Je meldt je vondsten bij de archeologische instantie PAN (https://www.portable-antiquities.nl/). Het volstaat in ons land je vondsten te melden van voor 1946.

Metaaldetectie in duitsland

Duitsland is verdeeld naar bondsstaten, 13 in totaal, waar het over het algemeen is toegestaan met een metaaldetector te zoeken naar bodemvondsten. Wel dienen de normaal geldende regels in acht worden genomen. En vaak is een vergunning een vereiste. Naar archeologische vondsten en op monumenten mag in het geheel niet worden gezocht. Wat dan wel verwarrend is dat er niet echt een eenduidige definitie is van wat een archeologische vondst is. Dit kan binnen de 13 staten ook nog eens verschillen. Het boetebeleid is niet mis en kan zelfs oplopen tot 1 miljoen euro! In sommige staten worden items uit de 2de wereld oorlog als archeologische vondsten gezien en in andere staten geldt dat vanaf een bepaalt jaartal. De autoriteit die is belast met de bescherming van monumenten, de zogenoemde Denkmalschutzbehörde, is de autoriteit alwaar je je vondsten dient te melden.

Metaaldetectie Vlaanderen

Om in Vlaanderen met een metaaldetector of magneet op zoek te gaan naar archeologische vondsten heb je een erkenning als metaaldetectorist nodig. Je hebt geen erkenning nodig voor het opsporen van zaken die niet archeologisch zijn, zoals een ondergrondse gasleiding of een verloren GSM. Een erkenning kan je aanvragen bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Het aanvraagformulier vind je op de website van het agentschap (https://www.onroerenderfgoed.be/erkenningals-metaaldetectorist). Aan zo’n erkenning zijn een aantal regels verbonden. Die staan beschreven in de “Code van Goede Praktijk voor archeologisch onderzoek en metaaldetectie”.

Belangrijk te weten is dat vondsten eigendom zijn van de landeigenaar danwel de pachter van de grond tenzij je hierover vooraf andere afspraken maakt. En evenals in Nederland mag in Vlaanderen enkel in de eerste 30 centimeter van het grondoppervlak worden gezocht. Een leuke slogan uit hun eigen handboek is “Erkende metaaldetectoristen helpen elkaar. Je helpt anderen om vondsten te identificeren en je verbetert elkaars kennis en kunst over het gebruiken van de detector”.

Regels en wetgeving

Een detectorist mag best veel, mits hij toestemming heeft van de landeigenaar. Dus even aanbellen, uitleggen waarom je graag zou willen zoeken et voila! In sommige gemeentes zijn er strikte regels. Deze schrijven zij op in de zogenoemde Algemene Plaatselijke Verordering (APV). Dus wil je in een gemeente zoeken ga dan even naar de website van de gemeente en zoek in hun APV of er restricties zijn. Check altijd de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) of de gemeente of woonplaats restricties heeft opgelegd. Vervolgens dien je altijd toestemming te vragen aan de landeigenaar. De maximale zoekdiepte is 30cm. Vind je in deze grondlaag een schat dan dient deze te worden verdeeld tussen de landeigenaar en jezelf.  Laat het land altijd achter zoals je het hebt aangetroffen.